Franchisee Olma Süreci

Franchisee olma süreci ile ilgili adımları aşağıda görebilirsiniz.

Bilgi Alma

Franchisee talepleri; web sitesinden başvuru, telefonla bilgi alma veya referans yöntemi ile gerçekleşebilir.

Başvuru

Başvuran kişi özgeçmişi, iş tecrübeleri ve referans bilgilerinin yer alacağı başvuru formunu doldurur.

Ön Görüşme

Başvuru yapan Franchisee adaylarımızdan profili uygun görülenler daha detaylı görüşme yapmak için şirketimize davet edilirler.

İş Planı Sunumu

Ön görüşmesi olumlu geçen Franchisee adaylarımızdan Yönetim Kurulumuza sunması için bir İş Planı ve bölge pazar araştırmasını da içeren iş planı istenir.

Seçim

Adayın, işin başında birebir bulunacağı ve planda yer alanları başarıp başaramayacağına yönetim kadrosu tarafından karar verilir.

Protokol

Aday bir ön protokol imzalar ve isim hakkı bedelinin $5,000'nı ön ödeme olarak verir. Alt Franchise sözleşmesi yapılır.

Oryantasyon ve Hazırlık

Adayın ve personelin 6 haftalık eğitim süreci başlar, bu eğitimlere tam anlamıyla katılmak zorundadır. Aynı dönemde dükkan bulunması, yönetimin onayına sunulması, kiralama, dekorasyon faaliyetleri başlar.

Uygulama

Dükkanlarda pratik ve teorik eğitimler alınır.

Kontrat ve Açılış

Eğitim süreci esnasında herhangi bir problemle karşılaşılmamış ise Franchisee ile dükkan kiralama işlemleri tamamlanır ve kira kontratı imzalanır.